TS. Nguyễn Việt Hải Phó Viện trưởng Viện KHCN VINASA Giám đốc Công ty TNHH Phát triển phần mềm và…

TS. NGUYỄN NHẬT QUANG Phó Chủ tịch VINASA Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ VINASA Chủ tịch HĐQT Công…

Tiểu sử Ông Mai Liêm Trực là một tiến sỹ kỹ thuật thông tin liên lạc. Ông nguyên là Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính Viễn Thông, được coi…