TS. Nguyễn Việt Hải

TS. Nguyễn Việt Hải

Phó Viện trưởng Viện KHCN VINASA

Giám đốc Công ty TNHH Phát triển phần mềm và Đào tạo (eDT)