Ths. Nguyễn Tiến Trung

Ths. Nguyễn Tiến Trung

Chủ tịch HĐQT, Công ty CP Tư vấn và Đầu tư khởi nghiệp Quốc gia