.

TS. Mai Liêm Trực

Tiểu sử Ông Mai Liêm Trực là một tiến sỹ kỹ thuật thông tin liên lạc. Ông nguyên là Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính Viễn Thông, được coi

Xem thêm »

Nhà tài trợ: