PGS. Tạ Hải Tùng hiện đang công tác tại Bộ môn Truyền thông và Mạng Máy tính (TT&MMT), Viện Công…

Ông Trần Quý Nam Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Học viện Công nghệ Bưu…

Ông Phạm Văn Hải Phó giáo sư, TS  (Trí tuệ nhân tạo, Big data ), giảng viên cao cấp, Viện…