PGS. TS. Dương Anh Đức

PGS. TS. DƯƠNG ANH ĐỨC

Giám đốc

Sở Thông tin và Truyền thông  TP.HCM

Tiểu sử

Năm sinh: 1968

1990: tốt nghiệp đại học ngành Tin học, Đại học Tổng Hợp Tp. HCM.

2002: tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Đảm bảo toán học cho máy tính và các HTTT (CNTT).

2006: được phong PGS CNTT.

1990-2011: Giảng viên trường ĐH KHTN, ĐHQG Tp. HCM

1998-2003: Trưởng BM CNPM, Khoa CNTT, trường ĐH KHTN, ĐHQG Tp. HCM

2003-2007: Trưởng Khoa CNTT, trường ĐH KHTN, ĐHQG Tp. HCM

2007-2011: Phó Hiệu Trưởng, trường ĐH KHTN, ĐHQG Tp. HCM

2011- 2016: Hiệu Trưởng, trường ĐHCN, ĐHQG Tp. HCM

1/2017 – 6/2017: Phó Giám đốc, ĐHQG Tp.HCM

Từ tháng 7/2017 đến nay: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông