Download hồ sơ tham gia

Danh mục hồ sơ Doanh nghiệp gửi về BTC tham gia bình chọn và công nhận Danh hiệu Sao Khuê 2017 bao gồm:

1.       Phiếu đăng ký tham gia Chương trình (theo mẫu SK – 101)

2.        Báo cáo thông tin doanh nghiệp/ đơn vị (theo mẫu SK – 102)

3.        Báo cáo thông tin sản phẩm, giải pháp, ứng dụng (theo mẫu SK – 103)

4.        Báo cáo thông tin dịch vụ CNTT (theo mẫu SK – 104)

5.        Bảng thông tin tóm tắt về sản phẩm, dịch vụ đăng ký bình chọn (theo mẫu SK – 105)

6.        Bản sao giấy đăng ký kinh doanh

7.        Bản sao văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ liên quan tới sản phẩm, dịch vụ đăng ký tham gia bình chọn và của doanh nghiệp

8.        Bản sao các chứng chỉ, chứng nhận, bằng khen của doanh nghiệp/đơn vị trong thời gian gần đây

Mời tải về hồ sơ tham dự Sao Khuê 2017

Download…


Pin It