Download hồ sơ tham gia

Danh mục hồ sơ Doanh nghiệp gửi về BTC tham gia bình chọn và công nhận Danh hiệu Sao Khuê 2018 bao gồm:

  1. Phiếu đăng ký tham gia Chương trình (theo mẫu SK – 101)
  2. Báo cáo thông tin doanh nghiệp/ đơn vị (theo mẫu SK – 102)
  3. Báo cáo thông tin sản phẩm/giải pháp/dịch vụ CNTT (theo mẫu SK – 103)
  4. Bảng thông tin tóm tắt về sản phẩm/giải pháp/dịch vụ đăng ký bình chọn (theo mẫu SK – 104, file excel gửi kèm)

Doanh nghiệp cần đính kèm:

  • Bản sao giấy đăng ký kinh doanh
  • Bản sao văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ liên quan tới sản phẩm, dịch vụ đăng ký tham gia bình chọn và của doanh nghiệp
  • Bản sao các chứng chỉ, chứng nhận, bằng khen của doanh nghiệp/đơn vị trong thời gian gần đây
  • Demo sản phẩm/giải pháp/dịch vụ (nếu có)
Mời tải về hồ sơ tham dự Sao Khuê 2018

Download…


Pin It