Diễn Đàn Đất Đai

Kinh phí

 1. Các doanh nghiệp, tổ chức không phải đóng phí khi đăng ký tham gia chương trình bình chọn. Toàn bộ kinh phí tổ chức bình chọn do VINASA cân đối từ ngân sách hoạt động và huy động tài trợ.
 2. Những doanh nghiệp, tổ chức có sản phẩm, dịch vụ được công nhận Danh hiệu Sao Khuê có trách nhiệm đóng góp kinh phí để tổ chức các hoạt động chung phục vụ mục đích quảng bá, truyền thông, tiếp thị cho các sản phẩm, dịch vụ được nhận Danh hiệu. Mức đóng góp cụ thể do VINASA qui định hàng năm căn cứ theo quy mô doanh thu của sản phẩm, dịch vụ được công nhận Danh hiệu Sao Khuê. Chi tiết cụ thể như sau:I/ Với các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ CNTT thuộc các Nhóm 1, 5:
  1. Mức đóng góp 16 triệu đồng đối với mỗi sản phẩm, dịch vụ có doanh thu năm 2019 dưới 2 tỷ đồng.
  2. Mức đóng góp 20 triệu đồng đối với mỗi sản phẩm, dịch vụ có doanh thu năm 2019 từ 2 tỷ đồng đến dưới 4 tỷ đồng.
  3. Mức đóng góp 24 triệu đồng đối với mỗi sản phẩm, dịch vụ có doanh thu năm 2019 từ 4 tỷ đến dưới 8 tỷ đồng.
  4. Mức đóng góp 28 triệu đồng đối với các sản phẩm, dịch vụ có doanh thu năm 2019 từ 8 tỷ đồng trở lên.

  II/ Với các sản phẩm miễn phí, chưa thu phí hoặc có doanh thu gián tiếp từ nguồn quảng cáo hay các nguồn khác có doanh thu và các sản phẩm thuộc Nhóm 2, 3, 4:  mức đóng góp chung là 22 triệu đồng.

  III/ Với các sản phẩm sử dụng nội bộ: áp dụng mức đóng góp chung là 26 triệu đồng.

  *Ghi chú: Sản phẩm trong quy định này bao gồm: sản phẩm phần mềm, giải pháp phần mềm

  Quyết định kèm Phụ lục quy định kinh phí vui lòng xem TẠI ĐÂY