Diễn Đàn Đất Đai

Đối tượng tham gia

Đối tượng bình chọn và công nhận danh hiệu Sao Khuê 2020: gồm 05 nhóm:

Nhóm 1: Các sản phẩm, giải pháp phần mềm tiêu biểu, được bình xét theo 24 lĩnh vực ứng dụng chuyên ngành:

 • Chính phủ điện tử
 • Quản lý doanh nghiệp
 • Kế toán, tài chính, ngân hàng
 • Quản lý bán hàng, phân phối, bán lẻ và chuỗi cung ứng
 • Bất động sản
 • Quảng cáo, tiếp thị và truyền thông số
 • Giáo dục, đào tạo
 • Giao thông vận tải
 • Y tế, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp
 • Công nghiệp và sản xuất
 • Nông nghiệp và chế biến thực phẩm
 • Du lịch, quản lý nhà hàng/khách sạn
 • Công tác nhân sự, văn phòng
 • Viễn thông
 • Tài nguyên, Năng lượng và Tiện ích
 • Cơ khí và xây dựng
 • Nền tảng và Công cụ ứng dụng
 • Thanh toán điện tử
 • Thương mại điện tử
 • Truyền thông và Giải trí điện tử
 • Bảo mật và an toàn thông tin
 • Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
 • Nghiên cứu và phát triển
 • Các lĩnh vực khác

Nhóm 2: Các sản phẩm, giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0, không phân biệt lĩnh vực, có ứng dụng các công nghệ AI, IoT, Big Data, BlockChain, SMAC, RPA, VR, AR…

Nhóm 3: Các sản phẩm, giải pháp của doanh nghiệp khởi nghiệp, không phân biệt lĩnh vực ứng dụng. Doanh nghiệp khởi nghiệp phải thoả mãn 03 điều kiện: (1) Thành lập không quá 3 năm cho đến ngày đăng ký đề cử Danh hiệu Sao Khuê 2020; (2) Người sáng lập và/hoặc phát triển sản phẩm đề cử phải là cổ đông chính của công ty; (3) Không phải là chi nhánh hoặc công ty con của một công ty khác.

Nhóm 4: Các sản phẩm, giải pháp phần mềm mới, không phân biệt lĩnh vực ứng dụng, đã chính thức phát hành ra thị trường nhưng chưa quá 12 tháng tính đến ngày đăng ký tham gia, đã có doanh thu và hoặc đã có người sử dụng.

Nhóm 5: Các dịch vụ CNTT, chia theo 09 lĩnh vực dịch vụ chuyên ngành:

 • Gia công xuất khẩu phần mềm
 • BPO
 • Data Center
 • Đào tạo CNTT
 • Nội dung số
 • Điện toán đám mây và Big Data
 • An toàn thông tin
 • Chuyển đổi số
 • Các lĩnh vực khác