Giới thiệu Sao Khuê 2015

Danh hiệu Sao Khuê là Danh hiệu uy tín hàng đầu của ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam, được VINASA trao tặng cho các sản phẩm, dịch vụ CNTT xuất sắc của Việt Nam trong Chương trình Bình chọn, xếp hạng và công nhận Danh hiệu Sao Khuê, bước phát triển tiếp nối của Giải thưởng Sao Khuê, do VINASA tổ chức hàng năm bắt đầu từ năm 2003. Giải thưởng Sao Khuê được tổ chức năm 2003 đến hết năm 2010, đã trao tặng cho nhiều cá nhân tiêu biểu có thành tích đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của ngành như: TS. Mai Liêm Trực, GS. TS. Đỗ Trung Tá, GS. TS. Nguyễn Thiện Nhân, TS. Vũ Đức Đam, và các doanh nghiệp lớn như: Công ty FPT, Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty MISA,… Từ năm 2011, đáp ứng nhu cầu của các các doanh nghiệp và sự phát triển của ngành, chương trình Giải thưởng Sao Khuê được thay thế bằng Chương trình Bình chọn, Xếp hạng và Công nhận Danh hiệu Sao Khuê, tập trung cho đối tượng là các sản phẩm, giải pháp phần mềm và dịch vụ CNTT tiêu biểu nhất của ngành.

Chương trình bình chọn, xếp hạng và công nhận Danh hiệu Sao Khuê kế thừa truyền thống của giải thưởng Sao Khuê, được tổ chức một cách khoa học, công bằng, minh bạch, nghiêm túc, tiếp tục khẳng định là hoạt động đánh giá chuyên môn tin cậy, uy tín nhất của ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam. Các sản phẩm, dịch vụ được công nhận danh hiệu Sao Khuê có chất lượng, hiệu quả vượt trội đã luôn được thị trường tin tưởng, chiếm lợi thế trong chọn lựa của khách hàng.

Trong 4 năm từ 2011 đến 2014, Chương trình bình chọn và công nhận Danh hiệu Sao Khuê đã trao cho 252 sản phẩm, dịch vụ xuất sắc, trong đó có 249 sản phẩm, dịch vụ được xếp hạng 4 sao, 03 sản phẩm được xếp hạng 5 sao.

Danh hiệu Sao Khuê đang tiếp tục sứ mệnh là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp trong các hoạt động quảng bá, tiếp thị, xây dựng thương hiệu, đồng thời giúp định hướng người sử dụng trong chọn mua các sản phẩm phần mềm, dịch vụ CNTT tốt nhất. Tài liệu này giới thiệu, hướng dẫn các đơn vị tham gia đăng ký, đề cử các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu nhất của mình cho Chương trình bình chọn, xếp hạng và công nhận Danh hiệu Sao Khuê năm 2015.

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1.      Mục đích:

-  Xây dựng uy tín sản phẩm và thương hiệu của các doanh nghiệp phần mềm, dịch vụ CNTT Việt Nam. Tuyên truyền, quảng bá, hỗ trợ tiếp thị các sản phẩm tiêu biểu của ngành phần mềm và dịch vụ CNTT tại thị trường trong và ngoài nước.

-  Thực hiện chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, giới thiệu và đưa các sản phẩm/ giải pháp và dịch vụ phần mềm tốt của Việt Nam đến với người dùng Việt Nam.

-  Định hướng thị trường và người sử dụng, định hướng phát triển ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam.

-  Thúc đẩy ứng dụng phần mềm, giải pháp CNTT trong các ngành kinh tế, xã hội, trong các cơ quan, đơn vị, thiết thực hỗ trợ các doanh nghiệp phần mềm mở rộng thị trường.

-   Thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp phần mềm, dịch vụ CNTT với các đơn vị trong và ngoài ngành.

2.      Yêu cầu:

-  Công tác bình chọn, đánh giá phải được triển khai khoa học, nghiêm túc, công khai, công bằng, chọn lựa được các đối tượng xứng đáng, đáp ứng tốt nhất các tiêu chí đánh giá để công nhận danh hiệu.

-  Công tác truyền thông phải được tổ chức có hệ thống, thành 1 chương trình xuyên suốt năm, đem lại những giá trị thiết thực trong quảng bá, tiếp thị cho các sản phẩm, dịch vụ được công nhận danh hiệu Sao Khuê.

-  Xây dựng danh hiệu Sao Khuê có mức độ nhận diện rộng và uy tín xã hội cao, vừa định hướng thị trường ứng dụng, vừa là công cụ hỗ trợ marketing hữu hiệu cho các doanh nghiệp phần mềm, dịch vụ CNTT Việt Nam.

II/ MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ, BÌNH CHỌN

1.      Đối tượng :

Đối tượng được đánh giá và công nhận danh hiệu được xếp theo 4 nhóm gồm:

Nhóm 1: Các sản phẩm, giải pháp phần mềm thương mại tiêu biểu của Việt Nam, xét theo 20 lĩnh vực ứng dụng chuyên ngành:

 1. Phần mềm và giải pháp cho Chính phủ điện tử (e-Gov)
 2. Phần mềm và giải pháp quản lý doanh nghiệp lớn
 3. Phần mềm và giải pháp quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ
 4. Phần mềm và giải pháp chuyên ngành quản lý nhà hàng/khách sạn
 5. Phần mềm và giải pháp chuyên ngành kế toán, tài chính doanh nghiệp
 6. Phần mềm và giải pháp chuyên ngành thuế, hải quan
 7. Phần mềm và giải pháp ngành tài chính, ngân hàng
 8. Phần mềm và giải pháp quản lý nhân sự
 9. Phần mềm và giải pháp cho công tác văn phòng
 10.  Phần mềm và giải pháp bảo mật / chống Virus và an toàn thông tin
 11. Phần mềm và giải pháp cho mạng máy tính và quản lý hệ thống
 12. Phần mềm và giải pháp cho ngành giáo dục, đào tạo
 13. Phần mềm và giải pháp cho ngành du lịch
 14. Phần mềm và giải pháp cho ngành y tế
 15. Phần mềm và giải pháp ứng dụng Web
 16. Phần mềm và giải pháp games và giải trí điện tử
 17. Phần mềm và giải pháp viễn thông và ứng dụng 3G
 18. Phần mềm và giải pháp thanh toán điện tử
 19. Các giải pháp thương mại điện tử tiêu biểu
 20. Phần mềm và các giải pháp phần mềm khác

Nhóm 2: Các sản phẩm, giải pháp phần mềm mới 2014-2015 của Việt Nam: không phân biệt lĩnh vực ứng dụng, dành cho các phần mềm mới phát triển và đã chính thức phát hành ra thị trường, nhưng chưa quá 12 tháng và đã có khách hàng.

Nhóm 3: Các ứng dụng tiêu biểu trên nền tảng di động được chia theo 3 lĩnh vực:

 1. Các ứng dụng game và giải trí điện tử
 2. Các ứng dụng quản trị doanh nghiệp
 3. Các ứng dụng tiện ích cá nhân

Nhóm 4: Các dịch vụ CNTT, xét trao theo 11 lĩnh vực dịch vụ:

 1. Dịch vụ hosting và đăng ký tên miền
 2. Dịch vụ cung cấp đường truyền internet
 3. Dịch vụ tư vấn, giám sát triển khai ứng dụng CNTT
 4. Dịch vụ Data Center
 5. Dịch vụ BPO
 6. Dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm và dịch vụ CNTT
 7. Dịch vụ đào tạo CNTT
 8. Dịch vụ tin nhắn và ứng dụng 3G
 9. Dịch vụ điện toán đám mây và Big Data
 10. Dịch vụ thanh toán điện tử
 11. Các dịch vụ phần mềm, CNTT khác

2.      Quy trình đánh giá, bình chọn:

Quy trình đánh giá, bình chọn để công nhận danh hiệu gồm 3 bước cơ bản: Đăng ký tham gia; Bình chọn, đánh giá vòng sơ tuyển và thẩm định thực tế; Đánh giá, bình chọn vòng chung tuyển, công nhận và xếp hạng sản phẩm, dịch vụ.

a.      Đăng ký tham gia chương trình:  Các doanh nghiệp có các sản phẩm, giải pháp phần mềm, dịch vụ CNTT tiêu biểu gửi hồ sơ và đơn đăng ký theo mẫu gửi tới Ban tổ chức Chương trình trong thời hạn quy định.

b.      Bình chọn, đánh giá vòng sơ tuyển và thẩm định thực tế:

-  Hội đồng sơ tuyển danh hiệu Sao Khuê do VINASA thành lập, có nhiệm vụ đánh giá các sản phẩm, dịch vụ có hồ sơ đăng ký hợp lệ và xem xét, đánh giá các hồ sơ tốt nhất để đưa vào vòng đánh giá, bình chọn chung tuyển.

-  Tùy theo điều kiện cụ thể, Hội đồng sơ tuyển có thể tổ chức khảo sát, thẩm định thực tế các đối tượng đã được bình chọn qua vòng sơ tuyển để lấy thêm thông tin phục vụ cho vòng đánh giá chung tuyển.

c.      Đánh giá, bình chọn chung tuyển, công nhận và xếp hạng sản phẩm, dịch vụ:

Hội đồng bình chọn toàn quốc danh hiệu Sao Khuê có thành phần gồm đại diện Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT, Bộ Thông tin – Truyền thông, Bộ Khoa học và công nghệ, VINASA, các cơ quan báo chí và một số cơ quan liên quan. Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức xem xét, đánh giá các hồ sơ đã qua vòng sơ tuyển để chọn ra các sản phẩm, giải pháp phần mềm, dịch vụ CNTT tiêu biểu nhất để trao danh hiệu Sao Khuê.

Với các phần mềm, sau khi được đánh giá và bình chọn danh hiệu Sao Khuê, Hội đồng bình chọn chung tuyển sẽ tiến hành đánh giá xếp hạng tổng quát theo 2 mức như sau:

-  Phần mềm ưu việt 4 sao (****): sử dụng rất tốt, hiếm lỗi và hiệu quả. Đối tượng được xếp hạng là tất cả các phần mềm được công nhận danh hiệu Sao Khuê. Doanh nghiệp được quyền quảng bá và in biểu tượng Danh hiệu Sao Khuê cùng dòng chữ “Phần mềm ưu việt ****” lên trên bao bì, tài liệu sản phẩm phần mềm được công nhận.

-  Phần mềm ưu việt 5 sao (*****): phần mềm hoàn hảo, rất dễ sử dụng, đặc biệt hiệu quả và hầu như không có lỗi. Đối tượng được xếp hạng là các phần mềm được trao Danh hiệu Sao Khuê, có mức độ hoàn hảo cao nhất về công nghệ, tiện ích, hiệu quả, sản phẩm có tính đột phá về sáng tạo công nghệ hoặc về hiệu quả ứng dụng. Doanh nghiệp được quyền quảng bá và in biểu tượng Danh hiệu Sao Khuê cùng dòng chữ “Phần mềm ưu việt *****” lên trên bao bì, tài liệu sản phẩm phần mềm được công nhận.

3.      Hình thức công nhận danh hiệu:

 • Bằng chứng nhận Danh hiệu Sao Khuê 2015;
 • Cúp Sao Khuê 2015.

4.      Quyền lợi cho đơn vị có sản phẩm, dịch vụ được công nhận Danh hiệu:

 • Quyền sử dụng, khai thác thương mại biểu trưng và Danh hiệu Sao Khuê trong các hoạt động kinh doanh, tiếp thị.
 • Các sản phẩm phần mềm được quyền mang logo Sao Khuê trong giao diện và trên bao bì.
 • Được tham gia và thụ hưởng các lợi ích từ Chương trình truyền thông Sao Khuê 2015, đây là chương trình quảng bá thiết kế riêng cho các sản phẩm, dịch vụ được công nhận danh hiệu Sao Khuê 2015, với các hoạt động liên tục trong năm gồm:
  • Loạt phóng sự giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ Sao Khuê 2015 được phát trên Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC.
  • Tạp chí Nhịp Sống Số bản in và báo điện tử www.nss.vn: lần lượt giới thiệu và PR cho từng sản phẩm, dịch vụ Sao Khuê 2015.
  • Giới thiệu trong mục “Sản phẩm phần mềm ưu việt” trên Danh bạ CNTT Việt Nam: www.danhbaict.vn, cổng thông tin giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm, giải pháp và dịch vụ CNTT tiêu biểu nhất Việt Nam.
  • Giới thiệu trên các báo bảo trợ truyền thông của chương trình theo nhu cầu của doanh nghiệp với nhiều ưu đãi.
  • Các doanh nghiệp có sản phẩm, giải pháp và dịch vụ đạt danh hiệu Sao Khuê 2015 được VINASA hỗ trợ, phối hợp tổ chức các hội thảo và triển lãm chuyên đề để giới thiệu, tiếp thị đến các đối tượng khách hàng tiềm năng ở trong và ngoài nước (tùy theo nhu cầu và trường hợp cụ thể).
  • Các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ đạt danh hiệu Sao Khuê được VINASA ưu tiên giới thiệu tư vấn cho đối tác và người sử dụng, doanh nghiệp được ưu tiên tham gia các đoàn xúc tiến thương mại nước ngoài có hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước.
  • Các sản phẩm và dịch vụ đạt danh hiệu Sao Khuê được VINASA đề xuất với Bộ Thông tin và Truyền thông đưa vào danh mục các sản phẩm dịch vụ phần mềm được ưu tiên mua sắm trong các cơ quan nhà nước.

III/ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2015:

Chương trình bình chọn, xếp hạng và trao danh hiệu Sao khuê 2015 được triển khai qua 6 bước như sau:

 • Bước 1 (8/1/2015): Thông tin và phát động triển khai chương trình

-   Gửi Thư mời và hồ sơ tới các đơn vị, các doanh nghiệp mời tham gia.

-   Đăng thông tin, mẫu hồ sơ và hướng dẫn tham gia qua website của Chương trình.

-   Giới thiệu thông tin về Chương trình trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các cơ quan truyền thông bảo trợ cho Chương trình.

 • Bước 2 (Từ 8/1 – 6/3/2015): Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự và lập danh sách đề cử

-   Văn phòng VINASA tiếp nhận các hồ sơ đăng ký, tham dự chương trình bình chọn sản phẩm, giải pháp và dịch vụ CNTT của các doanh nghiệp.

-   Nghiên cứu sơ bộ hồ sơ, hướng dẫn hoàn thiện (nếu cần).

-   Tổng hợp hồ sơ, lập danh sách đề cử.

 • Bước 3 (14/3 – 3/4/2015): Bình chọn sơ tuyển và thẩm định thực tế

-   Hội đồng sơ tuyển tổ chức căn cứ Qui chế và tiêu chí đánh giá tiến hành chọn lựa các hồ sơ tốt nhất đưa vào vòng chung tuyển.

-   Tổ chức thẩm định thực tế các hồ sơ được chọn lựa qua sơ tuyển.

 • Bước 4 (11/4/2015): Bình chọn, đánh giá chung tuyển

-   Hội đồng bình chọn toàn quốc họp chung tuyển căn cứ hồ sơ và các kết quả thẩm định thực tế tiến hành bình chọn, đánh giá đối tượng đoạt danh hiệu.

 • Bước 5 (cuối tháng 4/2015): Tổ chức công bố và trao danh hiệu

-   Tổ chức trọng thể Lễ công bố Danh hiệu Sao Khuê tại Hà Nội.

-   Kết hợp Lễ công bố, trao danh hiệu Sao Khuê là các sự kiện để thu hút sự chú ý của xã hội, gồm:

 • Truyền thông chào mừng Sao Khuê 2015 (phim phóng sự trên VTV, VTC; Số chuyên đề Nhịp Sống Số; các bài viết truyền thông, PR cho Sao Khuê và các doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ,…).
 • Tiệc giao lưu kỷ niệm 13 năm thành lập VINASA và chúc mừng các đơn vị được công nhận danh hiệu Sao Khuê 2015.
 • Bước 6 (suốt năm 2015): triển khai Chương trình truyền thông Sao Khuê 2015 để quảng bá, tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ được công nhận danh hiệu Sao Khuê:

-   Phối hợp cùng đài truyền hình kỹ thuật số VTC thực hiện các phóng sự giới thiệu lần lượt các đơn vị, sản phẩm, giải pháp và dịch vụ đạt Danh hiệu Sao Khuê trong suốt năm 2015.

-   Giới thiệu lần lượt các doanh nghiệp, sản phẩm dịch vụ phần mềm ưu việt được giải bình chọn trên tạp chí Nhịp Sống Số bản in hoặc báo điện tử www.nss.vn trong suốt năm 2015.

-   Quảng bá, giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm phần mềm Sao Khuê trên cổng thông tin www.danhbaict.vn, cổng thông tin giới thiệu các doanh nghiệp, sản phẩm, giải pháp và dịch vụ phần mềm tiêu biểu của Việt Nam.

-   Phối hợp với các báo bảo trợ truyền thông của chương trình danh nhiều ưu đãi về truyền thông cho các doanh nghiệp được nhận danh hiệu giới thiệu sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu.

-   Phối hợp với các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận danh hiệu Sao Khuê 2015 tổ chức các hội thảo chuyên đề giới thiệu các sản phẩm Sao Khuê cho các đối tượng khách hàng tiềm năng (theo yêu cầu của doanh nghiệp).

-   Tổ chức các chương trình giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ tại một số tỉnh, thành phố trọng điểm, là thị trường chính hoặc thị trường tiềm năng của các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ đạt danh hiệu.

IV/ KINH PHÍ:

Kinh phí tổ chức chương trình bình chọn bao gồm các chi phí để tổ chức triển khai bình chọn, đánh giá, lễ công bố và trao danh hiệu, Chương trình truyền thông Sao Khuê 2015 để tuyên truyền, quảng bá, tiếp thị chung cho các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ phần mềm Sao Khuê trong suốt 1 năm sau khi nhận giải.

Các doanh nghiệp không phải đóng phí khi đăng ký tham gia chương trình bình chọn, toàn bộ kinh phí tổ chức bình chọn do VINASA cân đối từ ngân sách hoạt động và từ huy động tài trợ. Doanh nghiệp khi có sản phẩm, dịch vụ được bình chọn, công nhận danh hiệu Sao Khuê thì sẽ có trách nhiệm tham gia chia sẻ, đóng góp kinh phí để tổ chức các hoạt động chung quảng bá, tuyên truyền, tiếp thị cho các sản phẩm, dịch vụ được nhận danh hiệu Sao Khuê. Mức đóng góp cụ thể do VINASA qui định hàng năm căn cứ theo quy mô doanh thu hoặc giá bán của sản phẩm, dịch vụ được công nhận danh hiệu Sao Khuê.

V/ CƠ QUAN THỰC HIỆN:

 1. Cơ quan bảo trợ: Bộ Thông tin – Truyền thông.
 2. Đơn vị tổ chức: Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam – VINASA
 3. Đơn vị phối hợp tổ chức và bảo trợ truyền thông: Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, tạp chí Nhịp Sống Số, tạp chí Thế Giới Vi tính, báo Diễn đàn Doanh nghiệp, báo điện tử VnExpress. Các đơn vị phối hợp cử đại diện tham gia Ban tổ chức, Hội đồng bình chọn danh hiệu, tổ chức công tác tuyên truyền trước, trong và sau khi trao danh hiệu.
 4. Bộ máy triển khai:

-      Ban tổ chức: do Chủ tịch VINASA làm Trưởng ban, thành viên gồm đại diện các đơn vị phối hợp tổ chức, đại diện Ban chấp hành VINASA. Cơ quan thường trực Ban tổ chức và các Hội đồng bình chọn là Văn phòng VINASA.

-      Hội đồng bình chọn sơ tuyển Danh hiệu Sao Khuê 2014: do VINASA thành lập, thành viên gồm đại diện VINASA, Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, các chuyên gia,… Hội đồng có nhiệm vụ bình chọn sơ tuyển các đối tượng đề cử trên cơ sở hồ sơ, sau đó tổ chức thẩm định thực tế, lập báo cáo và danh sách để trình Hội đồng bình chọn toàn quốc quyết định.

-      Hội đồng bình chọn toàn quốc Danh hiệu Sao Khuê 2014: Thành viên Hội đồng gồm đại diện Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT, Bộ TT-TT, VINASA, chuyên gia các Bộ, ngành, các Hiệp hội, báo chí,… Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá, bình chọn và quyết định danh sách các đối tượng đựơc công nhận danh hiệu Sao Khuê 2014, quyết định xếp hạng sao cho các sản phẩm, giải pháp phần mềm.

HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM

Pin It