Vi-Viet-2

Ví Việt được vinh danh trong TOP 10 Sao Khuê 2017

Ngày 15/4/2017, Thẻ phi vật lý Ví Việt (gọi tắt là Ví Việt) do LienVietPostBank xây dựng và triển khai kinh doanh dịch vụ đã vinh dự nhận Danh hiệu Sao Khuê 2017. Đây cũng là sản phẩm công nghệ thông...