EdMicro-hoc-truc-tuyen

Cá nhân hóa lộ trình học tập nhờ công nghệ

Ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực đào tạo, ứng dụng học trực tuyến Onluyen.vn có thể phân tích và dự đoán được năng lực tiếp nhận, hành vi của người học… từ đó đưa ra kế hoạch học tập phù hợp. Đâ...
0617_ANh_1

UNICA – tiên phong chuyển đổi số

Nhận thức được vai trò của chuyển đổi số, nhiều doanh nghiệp đã chủ động áp dụng cũng như đào tạo để nhân sự của mình không bị tụt lại phía sau so với xu thế chung. Dù vậy, vẫn còn không ít doanh ngh...