Giới thiệu Sao Khuê 2018

Giới thiệu Chương trình

DANH HIỆU SAO KHUÊ 2018

 

              Chương trình Sao Khuê là hoạt động đánh giá chuyên môn tin cậy, uy tín nhất của ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam. Chương trình bình chọn và công nhận các sản phẩm dịch vụ xuất sắc, uy tín hàng đầu của ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam do VINASA tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2003. Các sản phẩm, dịch vụ được công nhận Danh hiệu Sao Khuê có chất lượng, hiệu quả vượt trội luôn được khách hàng tin tưởng, lựa chọn, tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Kể từ năm 2011, sau khi chính thức chuyển thành chương trình bình chọn công nhận sản phẩm, dịch vụ đến nay, Danh hiệu Sao Khuê đã được trao cho 457 sản phẩm, giải pháp phần mềm và dịch vụ CNTT xuất sắc của các doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, Chương trình cũng bình chọn và công nhận Danh hiệu TOP 10 Sao Khuê – Danh hiệu đặc biệt danh giá cho 10 sản phẩm, dịch vụ xuất sắc nhất của ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam.

Đón đầu cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, Danh hiệu Sao Khuê 2018 đóng vai trò tiên phong thúc đẩy chuyển đối số tại Việt Nam đồng thời vẫn tiếp tục sứ mệnh quảng bá, xây dựng thương hiệu cho ngành Phần mềm và Dịch vụ CNTT; góp phần định hướng thị trường, giúp người sử dụng lựa chọn các sản phẩm phần mềm, dịch vụ CNTT tốt nhất. Danh hiệu Sao Khuê 2018 sẽ có sự đổi mới dịch chuyển quan trọng để đáp ứng tình hình thực tế của ngành phần mềm, CNTT Việt Nam. Sau đây là những thông tin và hướng dẫn tham gia Chương trình:

 1. Đơn vị tổ chức: Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA)
 2. Cơ quan bảo trợ: Bộ Thông tin và Truyền thông
 3. Thường trực Ban tổ chức: Văn phòng VINASA
 4. Đơn vị phối hợp tổ chức và bảo trợ truyền thông: Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC; Tạp chí Nhịp Sống Số, báo Diễn đàn Doanh nghiệp, báo điện tử ICT News, báo điện tử VnExpress, báo Khoa học và Phát triển.
 5. Đối tượng bình chọn và công nhận danh hiệu Sao Khuê 2018: gồm 04 nhóm:

Nhóm 1: Các sản phẩm, giải pháp phần mềm tiêu biểu, được bình xét theo 18 lĩnh vực ứng dụng chuyên ngành:

1) Chính phủ điện tử

2) Quản lý doanh nghiệp

3) Kế toán, tài chính, ngân hàng

4) Quản lý bán hàng và chuỗi cung ứng

5) Giáo dục, đào tạo

6) Giao thông vận tải

7) Y tế, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp

8) Nông nghiệp và chế biến thực phẩm

9) Du lịch, quản lý nhà hàng/khách sạn

10)  Công tác nhân sự, văn phòng

11)   Viễn thông

12)  Nền tảng và Công cụ ứng dụng

13)  Thanh toán điện tử

14)  Thương mại điện tử

15)  Giải trí điện tử

16)  Bảo mật và an toàn thông tin

7)   Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

18) Các lĩnh vực khác

Nhóm 2: Các sản phẩm, giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0, không phân biệt lĩnh vực, có ứng dụng các công nghệ AI, IoT, Big Data, SMAC, Chatbot, RPA, VR, AR…

Nhóm 3: Các sản phẩm, giải pháp phần mềm mới, không phân biệt lĩnh vực ứng dụng, đã chính thức phát hành ra thị trường nhưng chưa quá 12 tháng tính đến ngày đăng ký tham gia, đã có doanh thu hoặc khách hàng.

Nhóm 4: Các dịch vụ CNTT, được bình xét theo 8 lĩnh vực:

1)     Gia công xuất khẩu phần mềm

2)     BPO

3)     Data Center

4)     Đào tạo CNTT

5)     Nội dung số

6)     Điện toán đám mây và Big Data

7)     An toàn thông tin

8)     Các lĩnh vực khác

6.      Tiêu chí đánh giá bình chọn:

Các tiêu chí để đánh giá, bình chọn và công nhận Danh hiệu Sao Khuê năm 2018 được xây dựng riêng cho từng loại đối tượng tham gia bình chọn, bao gồm các tiêu chí đánh giá trực tiếp đối với sản phẩm, dịch vụ, các tiêu chí đánh giá năng lực hoạt động và uy tín thương hiệu của doanh nghiệp, tổ chức là chủ sở hữu của sản phẩm, dịch vụ đăng ký bình chọn để đảm bảo sự phát triển của các sản phẩm dịch vụ được công nhận danh hiệu Sao Khuê, cụ thể như sau:

6.1.  Đối tượng sản phẩm, giải pháp phần mềm và các dịch vụ CNTT được đánh giá, bình chọn theo các nhóm tiêu chí sau:

a)     Công năng/ chức năng và hiệu quả ứng dụng của sản phẩm, dịch vụ, giải pháp

b)     Công nghệ, bảo mật và chất lượng sản phẩm

c)     Sự nổi trội, tính sáng tạo và đột phá của sản phẩm so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường

d)     Doanh thu, thị trường và dịch vụ hỗ trợ

e)     Chất lượng hồ sơ và các thông tin bảo đảm pháp lý

6.2.  Đối tượng Các sản phẩm, giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0 được đánh giá, bình chọn theo các nhóm tiêu chí sau:

a)     Công năng của sản phẩm/giải pháp

b)     Công nghệ, bảo mật và chất lượng của sản phẩm/giải pháp

c)     Sự nổi trội, tính sáng tạo, đột phá và hiệu quả khi ứng dụng sản phẩm/giải pháp

d)     Thị trường và công tác chăm sóc khách hàng

e)     Chất lượng hồ sơ và các thông tin bảo đảm pháp lý

6.3.  Năng lực, uy tín thương hiệu của doanh nghiệp được đánh giá theo các nhóm tiêu chí sau:

a)     Đội ngũ lãnh đạo của doanh nghiệp

b)     Vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu và tổng tài sản của doanh nghiệp

c)     Tình hình tài chính của doanh nghiệp

d)     Điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp

e)     Uy tín thương hiệu của doanh nghiệp

f)      Định hướng phát triển lâu dài/ Chiến lược của doanh nghiệp

7.      Quy trình đăng ký, đánh giá, bình chọn, công nhận và quảng bá truyền thông cho Danh hiệu:

Quy trình đăng ký, đánh giá, bình chọn, công nhận và quảng bá truyền thông cho các Danh hiệu Sao Khuê 2018 gồm 5 giai đoạn:

-         Đăng ký tham gia chương trình;

-         Đánh giá, bình chọn vòng sơ tuyển và thẩm định thực tế;

-         Đánh giá, bình chọn vòng chung tuyển và công nhận các sản phẩm, dịch vụ đạt Danh hiệu;

-         Tổ chức Lễ công bố và trao Danh hiệu Sao Khuê 2018 cho các sản phẩm, dịch vụ đạt Danh hiệu.

-         Giới thiệu, quảng bá truyền thông suốt trong năm:

 • Gửi thư giới thiệu đến >2000 các cơ quan, đơn vị ứng dụng CNTT trên cả nước
 • Trên các kênh truyền hình, báo chí, mạng xã hội, e-Newsletter
 • Tổ chức các hoạt động giới thiệu, kết nối hợp tác đến các khách hàng tiềm năng

7.1.    Đăng ký tham gia chương trình:

Các doanh nghiệp, tổ chức có các sản phẩm, dịch vụ CNTT đăng ký tham gia chương trình theo các bước sau:

-         Bước 1: Truy cập http://danhhieusaokhue.vn, tìm hiểu thể lệ, quy chế chương trình;

-         Bước 2: Mở tài khoản, khai hồ sơ theo mẫu;

-         Bước 3: Ký số, Nộp trực tuyến.

7.2.    Đánh giá, bình chọn, vòng sơ tuyển và thẩm định thực tế:

-         Đánh giá, bình chọn, vòng sơ tuyển: Hội đồng sơ tuyển Danh hiệu Sao Khuê do VINASA thành lập tổ chức đánh giá, bình chọn các sản phẩm, dịch vụ có hồ sơ đăng ký hợp lệ để tổ chức thẩm định và lập danh sách đề cử vào vòng chung tuyển.

-         Thẩm định thực tế: Tùy theo điều kiện cụ thể, Hội đồng sơ tuyển tổ chức khảo sát, thẩm định thực tế các đối tượng được bình chọn qua vòng sơ tuyển để xác thực và bổ sung thông tin cần thiết phục vụ cho vòng đánh giá chung tuyển.

    7.3 Đánh giá, bình chọn vòng chung tuyển và công nhận danh hiệu:

Hội đồng bình chọn chung tuyển toàn quốc Danh hiệu Sao Khuê có thành phần gồm các chuyên gia uy tín, đến từ Bộ Thông tin – Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, các chuyên gia cao cấp của VINASA, một số cơ quan liên quan và các phóng viên báo chí. Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức xem xét, đánh giá các hồ sơ đã qua vòng sơ tuyển và kết quả thẩm định thực tế, chọn ra các sản phẩm, dịch vụ CNTT tiêu biểu nhất để công nhận đạt Danh hiệu Sao Khuê 2018 như sau:

 • Danh hiệu “Sao Khuê 2018”
 • Danh hiệu “TOP 10 Sao Khuê 2018: dành cho 10 sản phẩm, dịch vụ được Hội đồng đánh giá cao nhất trong số các đối tượng đạt Danh hiệu “Sao Khuê 2018” về hiệu quả kinh tế xã hội, uy tín thương hiệu, doanh thu, thị phần, số lượng khách hàng sử dụng, công nghệ sáng tạo, đột phá,….

7.4 Tổ chức Lễ công bố và trao Danh hiệu Sao Khuê 2018:

      Lễ Công bố và trao Danh hiệu Sao Khuê 2018, chào mừng 15 năm Sao Khuê sẽ được tổ chức trang trọng tại Hà Nội vào cuối tháng 4/2018, kết hợp cùng Lễ kỷ niệm 16 năm thành lập VINASA, có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan, bộ ngành, được truyền hình trực tiếp và phát trực tuyến trên các kênh truyền thông của Chương trình.

8.      Hình thức công nhận danh hiệu:

 • Giấy chứng nhận Danh hiệu
 • Cúp Sao Khuê 2018

9.      Quyền lợi của đơn vị có sản phẩm, dịch vụ được công nhận Danh hiệu:

 • Được quyền sử dụng, khai thác thương mại biểu trưng và Danh hiệu Sao Khuê trong các hoạt động kinh doanh, tiếp thị.
 • Được quyền mang logo Sao Khuê trong giao diện, tài liệu giới thiệu và/hoặc trên bao bì sản phẩm, dịch vụ.
 • Các sản phẩm, dịch vụ đạt Danh hiệu Sao Khuê 2018 được VINASA gửi thư giới thiệu và khuyến nghị sử dụng đến >2000 cơ quan, sở, bộ, ban ngành, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, tổng công ty, tập đoàn lớn của Việt Nam.
 • Được tham gia và thụ hưởng các lợi ích từ Chương trình truyền thông Sao Khuê 2018, đây là chương trình quảng bá thiết kế riêng cho các sản phẩm, dịch vụ được công nhận Danh hiệu Sao Khuê 2018, với các hoạt động liên tục trong năm gồm:
  • Được tổ chức ghi hình, phỏng vấn cho phóng sự giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ Sao Khuê 2018 và được phát trên sóng truyền hình.
  • Được giới thiệu trên kênh Sao Khuê mở tại youtube.com, chia sẻ video phóng sự trên trang facebook của VINASA.
  • Được giới thiệu trên chuyên mục “Các Danh hiệu Sao Khuê trên truyền hình” của trang www.danhhieusaokhue.vn
  • Báo điện tử Nhịp Sống Số tại địa chỉ: http://www.nss.vn, lần lượt giới thiệu và quảng bá từng sản phẩm, dịch vụ đạt danh hiệu Sao Khuê 2018.
  • Giới thiệu trên trang web chính thức của Chương trình: www.danhhieusaokhue.vn và trên trang Danh bạ CNTT Việt Nam: www.danhbaict.vn, cổng thông tin giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm, giải pháp và dịch vụ CNTT tiêu biểu nhất Việt Nam.
  • Giới thiệu trên các báo bảo trợ truyền thông của chương trình theo nhu cầu của doanh nghiệp với nhiều ưu đãi.
 • Các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ đạt danh hiệu Sao Khuê 2018 được VINASA hỗ trợ, phối hợp tổ chức các hội thảo và triển lãm chuyên đề để giới thiệu, tiếp thị đến các khách hàng tiềm năng ở trong và ngoài nước (sẽ làm việc cụ thể tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp).
 • Các sản phẩm và dịch vụ đạt Danh hiệu Sao Khuê được VINASA ưu tiên giới thiệu tư vấn cho đối tác và người sử dụng.
 • Doanh nghiệp được ưu tiên hỗ trợ chi phí tham gia các đoàn xúc tiến thương mại nước ngoài có hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước trong năm 2018.
 • Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi khi tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại nước ngoài khác trong năm 2018  như với hội viên của VINASA.
 • ĐẶC BIỆT, các sản phẩm, dịch vụ đạt Danh hiệu Sao Khuê 2018 sẽ được VINASA ưu tiên xem xét đề cử tham gia Giải thưởng APICTA 2018 – Giải thưởng danh giá của ngành công nghệ thông tin khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Thông tin về Giải  thưởng APICTA xem tại: http://www.apicta.org/-awards/apictaawards .
 1. 10.  Kinh phí tổ chức:
 • Kinh phí tổ chức Chương trình bao gồm các chi phí để tổ chức triển khai bình chọn, đánh giá, tổ chức lễ công bố và trao danh hiệu, tổ chức Chương trình truyền thông Sao Khuê 2018 để quảng bá, tiếp thị chung cho các sản phẩm và dịch vụ Sao Khuê trong suốt năm 2018 sau khi được công nhận Danh hiệu.
 • Các doanh nghiệp, tổ chức không phải đóng phí khi đăng ký tham gia chương trình bình chọn. Toàn bộ kinh phí tổ chức bình chọn do VINASA cân đối từ ngân sách hoạt động và huy động tài trợ. Những doanh nghiệp, tổ chức có sản phẩm, dịch vụ được công nhận Danh hiệu Sao Khuê 2018 có trách nhiệm đóng góp kinh phí để tổ chức các hoạt động chung phục vụ mục đích quảng bá, truyền thông, tiếp thị cho các sản phẩm, dịch vụ được nhận Danh hiệu. Mức đóng góp cụ thể do VINASA qui định hàng năm căn cứ theo quy mô doanh thu, giá bán hoặc số lượng người sử dụng của sản phẩm, dịch vụ được công nhận Danh hiệu Sao Khuê 2018.

11. Tiến độ triển khai:

Chương trình bình chọn và công nhận Danh hiệu Sao khuê 2018 được triển khai qua 6 bước với tiến độ như sau:

 • Bước 1 (Từ tháng 1/2018 – 05/3/2018): Phát động Chương trình; các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký tham gia trực tuyến tại website của chương trình www.danhhieusaokhue.vn;
 • Bước 2 (dự kiến 10/3/2018): Bình chọn vòng sơ tuyển;
 • Bước 3 (dự kiến từ 12-23/3/2018): Thẩm định thực tế tại doanh nghiệp;
 • Bước 4 (dự kiến 26-30/3/2018): Bình chọn chung tuyển và công nhận Danh hiệu;
 • Bước 5 (dự kiến 21/4/2018): Tổ chức Lễ công bố và trao Danh hiệu;
 • Bước 6 (Suốt năm 2018): Triển khai Chương trình truyền thông để quảng bá, tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ được công nhận Danh hiệu Sao Khuê.

—————-

Pin It