Giới thiệu Sao Khuê 2017

Giới thiệu Chương trình

DANH HIỆU SAO KHUÊ 2017

Danh hiệu Sao Khuê là chương trình bình chọn và công nhận các sản phẩm dịch vụ xuất sắc, uy tín hàng đầu của ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam. Chương trình là bước phát triển tiếp nối của Giải thưởng Sao Khuê do VINASA tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2003.

Chương trình Bình chọn Danh hiệu Sao Khuê là hoạt động đánh giá chuyên môn tin cậy, uy tín nhất của ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam. Các sản phẩm, dịch vụ được công nhận Danh hiệu Sao Khuê có chất lượng, hiệu quả vượt trội luôn được khách hàng tin tưởng, lựa chọn, tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Kể từ năm 2011, sau khi chính thức chuyển thành chương trình bình chọn công nhận sản phẩm, dịch vụ đến nay, Danh hiệu Sao Khuê đã được trao cho 393 sản phẩm, giải pháp phần mềm và dịch vụ CNTT xuất sắc của các doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, năm 2016, lần đầu tiên Chương trình đã bình chọn và công nhận danh hiệu TOP 10 Sao Khuê – Danh hiệu đặc biệt danh giá cho 10 sản phẩm, dịch vụ xuất sắc nhất của ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam.

Danh hiệu Sao Khuê tiếp tục sứ mệnh quảng bá, xây dựng thương hiệu cho ngành Phần mềm và Dịch vụ CNTT; đồng thời góp phần định hướng thị trường, giúp người sử dụng lựa chọn các sản phẩm phần mềm, dịch vụ CNTT tốt nhất. Chương trình Danh hiệu Sao Khuê 2017 tiếp tục hoàn thiện và đổi mới nhằm mang lại hiệu quả truyền thông tốt nhất cho doanh nghiệp.

Thông tin về Chương trình bình chọn và công nhận Danh hiệu Sao Khuê năm 2017 cùng mẫu hồ sơ và hướng dẫn đăng ký tham gia có tại website: www.danhhieusaokhue.vn. Dưới đây là thông tin giới thiệu tóm tắt về Chương trình:

1.      Đơn vị tổ chức: Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA)
2.      Cơ quan bảo trợ: Bộ Thông tin và Truyền thông
3.      Thường trực Ban tổ chức: Văn phòng VINASA
4.      Đơn vị phối hợp tổ chức và bảo trợ truyền thông: Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC; Tạp chí Nhịp Sống Số, tạp chí Thế Giới Vi tính, báo Diễn đàn Doanh nghiệp, báo điện tử ICT News, báo điện tử VnExpress.
5.      Đối tượng bình chọn và công nhận danh hiệu Sao Khuê 2017: gồm 04 nhóm:

Nhóm 1: Các sản phẩm, giải pháp phần mềm tiêu biểu, được bình xét theo 22 lĩnh vực ứng dụng chuyên ngành:

1)     Chính phủ điện tử

2)     Quản lý doanh nghiệp lớn

3)     Quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ

4)     Kế toán, tài chính doanh nghiệp

5)     Tài chính, ngân hàng

6)     Quản lý bán hàng và chuỗi cung ứng

7)     Quản lý nhân sự

8)     Giáo dục, đào tạo

9)     Giao thông vận tải

10)  Y tế, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp

11)  Nông nghiệp và chế biến thực phẩm

12)  Du lịch, quản lý nhà hàng/khách sạn

13)  Công tác văn phòng

14)  Viễn thông

15)  Thuế, hải quan

16)  Nhà thông minh

17)  Nền tảng và Công cụ ứng dụng

18)  Thanh toán điện tử

19)  Thương mại điện tử

20) Bảo mật và an toàn thông tin

21) Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

22) Các lĩnh vực khác

Nhóm 2: Các ứng dụng tiêu biểu trên nền tảng di động, được bình chọn theo 04 lĩnh vực:

1)     Giải trí điện tử

2)     Giáo dục, đào tạo

3)     Quản trị doanh nghiệp

4)     Tiện ích cá nhân

Nhóm 3: Các sản phẩm, giải pháp phần mềm mới, không phân biệt lĩnh vực ứng dụng, đã chính thức phát hành ra thị trường nhưng chưa quá 12 tháng tính đến ngày đăng ký tham gia, đã có doanh thu hoặc khách hàng.

Nhóm 4: Các dịch vụ CNTT, được bình xét theo 10 lĩnh vực:

1)     Gia công xuất khẩu phần mềm

2)     BPO

3)     Data Center

4)     Đào tạo CNTT

5)     Tư vấn, giám sát triển khai ứng dụng CNTT

6)     Cung cấp đường truyền internet

7)     Nội dung số

8)     Điện toán đám mây và Big Data

9)     An toàn thông tin

10)  Các lĩnh vực khác

6.    Tiêu chí đánh giá bình chọn:

Các tiêu chí để đánh giá, bình chọn và công nhận danh hiệu Sao Khuê năm 2017 được xây dựng riêng cho từng loại đối tượng tham gia bình chọn, bao gồm các tiêu chí đánh giá trực tiếp đối với sản phẩm, dịch vụ, các tiêu chí đánh giá năng lực hoạt động và uy tín thương hiệu của doanh nghiệp, tổ chức là chủ sở hữu của sản phẩm, dịch vụ đăng ký bình chọn để đảm bảo sự phát triển của các sản phẩm dịch vụ được công nhận danh hiệu Sao Khuê, cụ thể như sau:

6.1. Đối tượng sản phẩm, giải pháp phần mềm và các ứng dụng trên nền tảng di động được đánh giá, bình chọn theo các nhóm tiêu chí sau:

a)     Công năng và hiệu quả ứng dụng của sản phẩm

b)     Công nghệ và chất lượng sản phẩm

c)     Tính sáng tạo và đột phá của sản phẩm so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường

d)     Thị trường và dịch vụ hỗ trợ

e)     Chất lượng hồ sơ và các thông tin bảo đảm pháp lý

6.2. Đối tượng dịch vụ phần mềm, dịch vụ CNTT được đánh giá, bình chọn theo các nhóm tiêu chí sau:

a)     Tính ứng dụng và hiệu quả của dịch vụ

b)     Công nghệ và chất lượng dịch vụ

c)     Thị trường và công tác chăm sóc khách hàng

d)     Chất lượng hồ sơ và các thông tin bảo đảm pháp lý

6.3.  Năng lực, uy tín thương hiệu của doanh nghiệp được đánh giá theo các nhóm tiêu chí sau:

a)     Đội ngũ lãnh đạo của doanh nghiệp

b)     Vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu và tổng tài sản của doanh nghiệp

c)     Tình hình tài chính của doanh nghiệp

d)     Điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp

e)     Uy tín thương hiệu của doanh nghiệp

f)      Định hướng phát triển lâu dài/ Chiến lược của doanh nghiệp

Tiêu chí đánh giá cụ thể trong từng nhóm có tại mẫu hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình theo mẫu dành riêng cho sản phẩm/giải pháp/ứng dụng (Mẫu SK-103) và cho dịch vụ (Mẫu SK-104).

7.      Quy trình đăng ký, đánh giá, bình chọn và công nhận danh hiệu:

Quy trình đăng ký, đánh giá, bình chọn và công nhận danh hiệu Sao Khuê 2017 gồm 3 giai đoạn: Đăng ký tham gia chương trình; Đánh giá, bình chọn vòng sơ tuyển và thẩm định thực tế; Đánh giá, bình chọn vòng chung tuyển và công nhận các sản phẩm, dịch vụ đạt danh hiệu.

7.1.   Đăng ký tham gia chương trình:

Các doanh nghiệp, tổ chức có các sản phẩm, dịch vụ CNTT gửi hồ sơ và đơn đăng ký theo mẫu (tải về từ trang website chính thức của chương trình tại địa chỉ www.danhhieusaokhue.vn ) tới Văn phòng VINASA trong thời hạn quy định.

7.2.  Đánh giá, bình chọn, vòng sơ tuyển:

Hội đồng sơ tuyển danh hiệu Sao Khuê do VINASA thành lập tổ chức đánh giá, bình chọn các sản phẩm, dịch vụ có hồ sơ đăng ký hợp lệ để tổ chức thẩm định và lập danh sách đề cử vào vòng chung tuyển.

7.3.  Thẩm định thực tế:

Tùy theo điều kiện cụ thể, Hội đồng sơ tuyển tổ chức khảo sát, thẩm định thực tế các đối tượng được bình chọn qua vòng sơ tuyển để xác thực và bổ sung thông tin cần thiết phục vụ cho vòng đánh giá chung tuyển.

7.4.   Đánh giá, bình chọn vòng chung tuyển và công nhận danh hiệu:

Hội đồng bình chọn chung tuyển toàn quốc danh hiệu Sao Khuê có thành phần gồm các chuyên gia uy tín, đến từ Bộ Thông tin – Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, VINASA, một số cơ quan liên quan và các phóng viên báo chí. Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức xem xét, đánh giá các hồ sơ đã qua vòng sơ tuyển và kết quả thẩm định thực tế, chọn ra các sản phẩm, dịch vụ CNTT tiêu biểu nhất để công nhận đạt Danh hiệu Sao Khuê 2017 như sau:

 • Danh hiệu “Sao Khuê 2017”
 • Danh hiệu “TOP 10 Sao Khuê 2017”: dành cho 10 sản phẩm, dịch vụ được Hội đồng đánh giá cao nhất trong số các đối tượng đạt Danh hiệu “Sao Khuê 2017” về hiệu quả kinh tế xã hội, uy tín thương hiệu, doanh thu, thị phần, số lượng khách hàng sử dụng, công nghệ sáng tạo, đột phá,….

8.      Hình thức công nhận danh hiệu:

 • Bằng chứng nhận Danh hiệu
 • Cúp Sao Khuê 2017.

9.      Quyền lợi của đơn vị có sản phẩm, dịch vụ được công nhận Danh hiệu:

 • Được quyền sử dụng, khai thác thương mại biểu trưng và Danh hiệu Sao Khuê trong các hoạt động kinh doanh, tiếp thị.
 • Được quyền mang logo Sao Khuê trong giao diện, tài liệu giới thiệu và/hoặc trên bao bì sản phẩm, dịch vụ.
 • Các sản phẩm, dịch vụ đạt Danh hiệu Sao Khuê 2017 được VINASA gửi thư giới thiệu và khuyến nghị sử dụng đến các cơ quan, sở, bộ, ban ngành, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, tổng công ty, tập đoàn lớn của Việt Nam.
 • Được tham gia và thụ hưởng các lợi ích từ Chương trình truyền thông Sao Khuê 2017, đây là chương trình quảng bá thiết kế riêng cho các sản phẩm, dịch vụ được công nhận Danh hiệu Sao Khuê 2017, với các hoạt động liên tục trong năm gồm:
  • Được tổ chức ghi hình, phỏng vấn cho phóng sự giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ Sao Khuê 2017 và được phát trên sóng truyền hình.
  • Báo điện tử Nhịp Sống Số tại địa chỉ: http://www.nss.vn, lần lượt giới thiệu và quảng bá từng sản phẩm, dịch vụ đạt danh hiệu Sao Khuê 2017.
  • Giới thiệu trên trang web chính thức của Chương trình: www.danhhieusaokhue.vn và trên trang Danh bạ CNTT Việt Nam: www.danhbaict.vn, cổng thông tin giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm, giải pháp và dịch vụ CNTT tiêu biểu nhất Việt Nam.
  • Giới thiệu trên các báo bảo trợ truyền thông của chương trình theo nhu cầu của doanh nghiệp với nhiều ưu đãi.
 • Các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ đạt danh hiệu Sao Khuê 2017 được VINASA hỗ trợ, phối hợp tổ chức các hội thảo và triển lãm chuyên đề để giới thiệu, tiếp thị đến các khách hàng tiềm năng ở trong và ngoài nước (sẽ làm việc cụ thể tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp).
 • Các sản phẩm và dịch vụ đạt Danh hiệu Sao Khuê được VINASA ưu tiên giới thiệu tư vấn cho đối tác và người sử dụng.
 • Doanh nghiệp được ưu tiên hỗ trợ chi phí tham gia các đoàn xúc tiến thương mại nước ngoài có hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước trong năm 2017.
 • Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi khi tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại nước ngoài khác trong năm 2017 như với hội viên của VINASA.
 • Đặc biệt, các sản phẩm, dịch vụ đạt Danh hiệu Sao Khuê 2017 sẽ được VINASA ưu tiên xem xét đề cử tham gia Giải thưởng APICTA 2017 – Giải thưởng danh giá của ngành công nghệ thông tin khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Thông tin về Giải  thưởng APICTA xem tại: http://www.apicta.org/-awards/apictaawards .

10.  Kinh phí tổ chức:

 • Kinh phí tổ chức Chương trình bao gồm các chi phí để tổ chức triển khai bình chọn, đánh giá, tổ chức lễ công bố và trao danh hiệu, tổ chức Chương trình truyền thông Sao Khuê 2017 để quảng bá, tiếp thị chung cho các sản phẩm và dịch vụ Sao Khuê trong suốt năm 2017 sau khi được công nhận Danh hiệu.
 • Các doanh nghiệp, tổ chức không phải đóng phí khi đăng ký tham gia chương trình bình chọn. Toàn bộ kinh phí tổ chức bình chọn do VINASA cân đối từ ngân sách hoạt động và huy động tài trợ. Những doanh nghiệp, tổ chức có sản phẩm, dịch vụ được công nhận Danh hiệu Sao Khuê 2017 có trách nhiệm đóng góp kinh phí để tổ chức các hoạt động chung phục vụ mục đích quảng bá, truyền thông, tiếp thị cho các sản phẩm, dịch vụ được nhận Danh hiệu. Mức đóng góp cụ thể do VINASA qui định hàng năm căn cứ theo quy mô doanh thu, giá bán hoặc số lượng người sử dụng của sản phẩm, dịch vụ được công nhận danh hiệu Sao Khuê 2017.

11. Tiến độ triển khai:

Chương trình bình chọn và công nhận Danh hiệu Sao khuê 2017 được triển khai qua 6 bước với tiến độ như sau:

 • Bước 1 (Từ tháng 1/2017 – 06/3/2017): Phát động Chương trình; các doanh nghiệp, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký tham gia gửi về Văn phòng VINASA.
 • Bước 2 (dự kiến 11-13/3/2017): Bình chọn vòng sơ tuyển
 • Bước 3 (dự kiến Từ 13-31/3/2017): Thẩm định thực tế tại doanh nghiệp
 • Bước 4 (dự kiến 01-05/4/2017): Bình chọn chung tuyển và công nhận Danh hiệu
 • Bước 5 (dự kiến Tối 21/4/2017): Tổ chức Lễ công bố và trao Danh hiệu
 • Bước 6 (Suốt năm 2017): Triển khai Chương trình truyền thông để quảng bá, tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ được công nhận Danh hiệu Sao Khuê.

—————-

Pin It