Diễn Đàn Đất Đai

Giới thiệu giải thưởng APICTA

Giải thưởng APICTA là giải thưởng quốc tế do Liên minh các tổ chức CNTT-Viễn thông khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APICTA) tổ chức, nhằm ghi nhận những ứng dụng, sản phẩm, giải pháp, dịch vụ phần mềm, CNTT… xuất sắc của các quốc gia/nền kinh tế thành viên, hỗ trợ phát triển kinh doanh trong khu vực và quốc tế. Giải thưởng được tổ chức hàng năm và luân phiên tại các quốc gia thành viên của APICTA. Đối tượng tham gia giải thưởng là các doanh nghiệp, tổ chức, trường học đến từ các quốc gia/nền kinh tế thành viên của APICTA. (Thông tin thêm về giải thưởng APICTA khảo tại: http://www.apicta.org/awards/apicta-awards)

Năm 2019, Việt Nam trở thành nước chủ nhà đăng cai Giải thưởng APICTA. Giải thưởng được tổ chức từ ngày 18-22/11/2019 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hội đồng giám khảo bao gồm các đại diện đến từ 16 quốc gia/nền kinh tế thành viên. Năm nay cũng là năm thứ 4 Việt Nam tham gia giải thưởng APICTA. Năm 2018, Giải thưởng APICTA được tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc. Tại đây, sản phẩm ViettelPay của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) đã xuất sắc vượt qua các sản phẩm, giải pháp của các nước tiên tiến khác giành Cúp chiến thắng (Winner) tại hạng mục Business – Finance and Marketing, tự hào đưa Việt Nam ghi dấu ấn trên bản đồ Công nghệ châu lục.