Diễn Đàn Đất Đai

Về APICTA

APICTA là liên minh của các tổ chức về CNTT – Viễn thông đại diện cho các quốc gia và nền kinh tế thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, được thành lập từ năm 2001 tại Malaysia. Nhiệm vụ của tổ chức là tăng cường hợp tác, thúc đẩy CNTT, tăng cường đổi mới công nghệ, năng lực và khuyến khích phát triển các giải pháp công nghệ thông tin bản địa cho thị trường toàn cầu.

Hiện APICTA có 16 quốc gia/nền kinh tế thành viên đến từ Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Macao, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam. Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) là thành viên chính thức, đại diện cho Việt Nam của APICTA từ tháng 4/2016. (Thông tin thêm về APCITA tham khảo tại: http://www.apicta.org/about-apicta)