Diễn Đàn Đất Đai

PGS. TS. Dương Anh Đức

Phó Chủ tịch VINASA, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh

PGS. TS. Dương Anh Đức

Phó Chủ tịch VINASA, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh

Biography

PGS. TS. DƯƠNG ANH ĐỨC

Phó Chủ tịch VINASA,

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh

Tiểu sử

Năm sinh: 1968

1990: tốt nghiệp đại học ngành Tin học, Đại học Tổng Hợp Tp. HCM.

2002: tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Đảm bảo toán học cho máy tính và các HTTT (CNTT).

2006: được phong PGS CNTT.

1990-2011: Giảng viên trường ĐH KHTN, ĐHQG Tp. HCM

1998-2003: Trưởng BM CNPM, Khoa CNTT, trường ĐH KHTN, ĐHQG Tp. HCM

2003-2007: Trưởng Khoa CNTT, trường ĐH KHTN, ĐHQG Tp. HCM

2007-2011: Phó Hiệu Trưởng, trường ĐH KHTN, ĐHQG Tp. HCM

2011- 2016: Hiệu Trưởng, trường ĐHCN, ĐHQG Tp. HCM

1/2017 – 6/2017: Phó Giám đốc, ĐHQG Tp.HCM

Từ tháng 7/2017 đến nay: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông