Diễn Đàn Đất Đai

Ông Võ Trọng Đạo

Azure Ranger - Solutions Architect Lead, Microsoft

Ông Võ Trọng Đạo

Azure Ranger - Solutions Architect Lead, Microsoft

Biography

Ông Võ Trọng Đạo

Azure Ranger – Solutions Architect Lead, Microsoft

Võ Trọng Đạo hiện là chuyên gia cao cấp phụ trách khách hàng lớn tại Microsoft Châu Á – Thái Bình Dương. Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và phát triển phần mềm tại Mỹ, UK và Việt Nam