Diễn Đàn Đất Đai

Ông Nguyễn Francis Tuấn Anh

Giám đốc Truyền bá Công nghệ và Phát triển Ứng dụng của Microsoft Vietnam

Ông Nguyễn Francis Tuấn Anh

Giám đốc Truyền bá Công nghệ và Phát triển Ứng dụng của Microsoft Vietnam

Biography

Ông Nguyễn Tuấn Anh

Giám đốc Khối phát triển Ứng dụng

Microsoft Việt Nam

2012 – 2017

Giám đốc tại Critical Path’s Offshore Development Center Vietnam, 2002-2004

Tổng Giám đốc Netblue Vietnam, 2004-2011

Ông Nguyễn Tuấn Anh có 20 năm kinh nghiệm về phát triển phần mềm tại Mỹ và hơn 10 năm trong cùng lĩnh vực tại thị trường Việt nam. Ông Tuấn Anh đã kết nối thành công 3 DN khởi nghiệp thuộc Sillicon Valley và từng tự xây dựng thành công vài DN khởi nghiệp.

Tháng 5/2012,  ông Tuấn Anh bắt đầu vai trò Giám đốc Khối phát triển Ứng dụng tại Microsoft Việt Nam để giúp gia tăng năng lực công nghệ và nâng cao nhận thức về các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft tại thị trường trong nước. Việt nam là một trong những quốc gia có nhiều chuyên gia lập trình nhiệt huyết và thông minh nhất châu Á. Nhờ hướng dẫn và hỗ trợ từ Khối phát triển ứng dụng Microsoft, các chuyên gia lập trình Việt nam đã góp phần tạo nên thành tựu lớn: cống hiến hơn 40% ứng dụng trên Windows Store của Châu Á – Thái Bình Dương.

Tháng 8/2015, ông Tuấn Anh góp phần xây dựng mô hình Microsoft Accelerator đầu tiên tại Việt nam cùng CLAS (một đối tác của mạng Microsoft BizSpark Plus) và Expara (công ty đào tạo và đầu tư mạo hiểm của Singapore) để đẩy mạnh việc triển khai giải pháp đám mây Microsoft Azure tại các DN khởi nghiệp.  Chương trình này hiện nay đang được triển khai diện rộng tại Tp. Hồ Chí Minh thông qua CEVA (CLAS Expara Vietnam Accelerator), tại Đà Nẵng thông qua DNES (Da Nang Entrepreneurship Support) và ở Hà Nội thông qua VSV (Vietnam Silicon Valley).

Tháng 1/2016, ông Tuấn Anh khởi động phòng thí nghiệm đổi mới về  chăm sóc sức khỏe đầu tiên của Microsoft –  Microsoft Health Innovation Lab (HIL). HIL sẽ kết nối các công ty thuộc các lĩnh vực sinh học, thiết bị y khoa, dịch vụ chăm sóc và chẩn đoán y tế, và cung cấp các truy cập tới công nghệ, các doanh nghiệp đào tạo và các quỹ đầu tư  để có thể đáp ứng các nhu cầu về chăm sóc y tế tại Việt nam.

Kể từ tháng 7/2017, ông Tuấn Anh báo cáo trực tiếp cho Microsoft khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, chịu trách nhiệm hỗ trợ các ISV (các nhà cung cấp dịch vụ phần mềm quốc tế) tại Việt nam và khu vực thị trường mới nổi Đông Nam Á.