Diễn Đàn Đất Đai

GS. TS. Hồ Tú Bảo

GS.TSKH. Hồ Tú Bảo, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) và Viện John von Neumann (JVN), ĐHQG Tp. HCM

GS. TS. Hồ Tú Bảo

GS.TSKH. Hồ Tú Bảo, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) và Viện John von Neumann (JVN), ĐHQG Tp. HCM

Biography

GS. TS. HỒ TÚ BẢO

Viện nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) và Viện John von Neuman (JVN), Đại học Quốc gia Tp. HCM

 

Tiểu sử:

– Có gần 40 năm nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (machine learning).

– Tốt nghiệp đại học (1978) ngành Toán điều khiển, Đại học Bách Khoa Hà Nội; Thạc sĩ (1984) và Tiến sĩ (1987) ngành Công nghệ Thông tin, chuyên ngành Trí tuệ Nhân tạo, Đại học Paris 6, Cộng hoà Pháp.

– Làm việc tại Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (1979-1993) và là Phó Giáo sư năm 1991. Làm việc tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST) từ 1993 đến 2018 và là Giáo sư phụ trách Phòng thí nghiệm về Khai phá Dữ liệu từ 1998. Từ tháng 4.2018 là Giám đốc Phòng thí nghiệm về Khoa học Dữ liệu tại Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán, đồng thời là Giám đốc Viện John von Neumann tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.