Diễn Đàn Đất Đai

Giải pháp BiFace

Công ty CP Beet Innovators

Giải pháp BiFace

Công ty CP Beet Innovators

Biography

GIẢI PHÁP CÁCH MẠNG 4.0 CHO CHẤM CÔNG TRONG DOANH NGHIỆP

Với công nghệ AI và camera chấm công bằng nhận diện khuôn mặt, giải pháp của Beet Innovators giúp việc chấm công và quản lý nhân viên trở nên dễ dàng hơn, hiệu quả hơn đồng thời giúp doanh nghiệp đón đầu xu hướng 4.0, hướng tới một môi trường tự động và hiện đại.

GIÁ TRỊ CHO DOANH NGHIỆP

 1a
 
Chi tiết thông tin sản phẩm: https://biface.com.vn/