Diễn Đàn Đất Đai

Cơ hội tài trợ

Quý Doanh nghiệp có nhu cầu quảng bá, truyền thông hình ảnh tại Diễn đàn vui lòng liên hệ BTC

Ms. Vũ Phương Thảo

H/p: 0902 272 783 – Email: thaovp@vinasa.org.vn

Tel: 024 3577-2336/38 – Fax: 024 3577-2337