Diễn Đàn Đất Đai

ABOUT SAO KHUE AWARDS

Chương trình bình chọn, xếp hạng và công nhận Danh hiệu Sao Khuê là bước phát triển tiếp nối của chương trình Giải thưởng Sao Khuê, giải thưởng uy tín của ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam, được VINASA tổ chức hàng năm bắt đầu từ năm 2003. Giải thưởng Sao Khuê đã được trao tặng cho nhiều cá nhân tiêu biểu và các doanh nghiệp có thành tích đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của ngành như: TS. Mai Liêm Trực, GS. TS. Đỗ Trung Tá, GS. TS. Nguyễn Thiện Nhân, TS. Vũ Đức Đam, Công ty FPT, Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty MISA,… Từ năm 2011, đáp ứng nhu cầu của các các doanh nghiệp và sự phát triển của ngành, chương trình giải thưởng Sao Khuê được thay thế bằng Chương trình bình chọn, xếp hạng và công nhận Danh hiệu Sao Khuê, tập trung cho đối tượng là các sản phẩm, giải pháp phần mềm và dịch vụ CNTT tiêu biểu nhất của ngành.

Chương trình bình chọn, xếp hạng và công nhận Danh hiệu Sao Khuê kế thừa truyền thống của giải thưởng Sao Khuê, được tổ chức một cách khoa học, công bằng, minh bạch, nghiêm túc, tiếp tục khẳng định là hoạt động đánh giá chuyên môn tin cậy, uy tín nhất của ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam. Các sản phẩm, dịch vụ được công nhận danh hiệu Sao Khuê có chất lượng, hiệu quả vượt trội đã luôn được thị trường tin tưởng, chiếm lợi thế trong chọn lựa của khách hàng.

CATEGORIES

CRITERIA

JUDGING

INFO

ORGANIZERS
GOVERNMENT SPONSORS
MEDIA SPONSORS