Giới thiệu chung về Sao Khuê

Chương trình bình chọn, xếp hạng và công nhận Danh hiệu Sao Khuê là bước phát triển tiếp nối của chương trình Giải thưởng Sao Khuê, giải thưởng uy tín của ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam, được VINASA tổ chức hàng năm bắt đầu từ năm 2003. Giải thưởng Sao Khuê đã được trao tặng cho nhiều cá nhân tiêu biểu và các doanh nghiệp có thành tích đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của ngành như: TS. Mai Liêm Trực, GS. TS. Đỗ Trung Tá, GS. TS. Nguyễn Thiện Nhân, TS. Vũ Đức Đam, Công ty FPT, Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty MISA,… Từ năm 2011, đáp ứng nhu cầu của các các doanh nghiệp và sự phát triển của ngành, chương trình giải thưởng Sao Khuê được thay thế bằng Chương trình bình chọn, xếp hạng và công nhận Danh hiệu Sao Khuê, tập trung cho đối tượng là các sản phẩm, giải pháp phần mềm và dịch vụ CNTT tiêu biểu nhất của ngành.

Chương trình bình chọn, xếp hạng và công nhận Danh hiệu Sao Khuê kế thừa truyền thống của giải thưởng Sao Khuê, được tổ chức một cách khoa học, công bằng, minh bạch, nghiêm túc, tiếp tục khẳng định là hoạt động đánh giá chuyên môn tin cậy, uy tín nhất của ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam. Các sản phẩm, dịch vụ được công nhận danh hiệu Sao Khuê có chất lượng, hiệu quả vượt trội đã luôn được thị trường tin tưởng, chiếm lợi thế trong chọn lựa của khách hàng.

Trong 4 năm từ 2011 đến 2014, Chương trình bình chọn và công nhận danh hiệu Sao Khuê đã trao cho 252 sản phẩm, dịch vụ xuất sắc, trong đó có 249 sản phẩm, dịch vụ được xếp hạng 4 sao, 03 sản phẩm được xếp hạng 5 sao.

Danh hiệu Sao Khuê đang tiếp tục sứ mệnh là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp trong các hoạt động quảng bá, tiếp thị, xây dựng thương hiệu, đồng thời giúp định hướng người sử dụng trong chọn mua các sản phẩm phần mềm, dịch vụ CNTT tốt nhất.

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN DANH HIỆU SAO KHUÊ

  1. Xây dựng uy tín sản phẩm và thương hiệu của các doanh nghiệp phần mềm, dịch vụ CNTT Việt Nam. Tuyên truyền, quảng bá, hỗ trợ tiếp thị các sản phẩm tiêu biểu của ngành phần mềm và dịch vụ CNTT tại thị trường trong và ngoài nước.
  2. Thực hiện chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, giới thiệu và đưa các sản phẩm/giải pháp và dịch vụ phần mềm tốt của Việt Nam đến với người dùng Việt Nam.
  3. Định hướng thị trường và người sử dụng, định hướng phát triển ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam.
  4. Thúc đẩy ứng dụng phần mềm, giải pháp CNTT trong các ngành kinh tế, xã hội, trong các cơ quan, đơn vị, thiết thực hỗ trợ các doanh nghiệp phần mềm mở rộng thị trường.
  5. Thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp phần mềm, dịch vụ CNTT với các đơn vị trong và ngoài ngành.

YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

  • Công tác bình chọn, đánh giá phải được triển khai khoa học, nghiêm túc, công khai, công bằng, chọn lựa được các đối tượng xứng đáng, đáp ứng tốt nhất các tiêu chí đánh giá để công nhận danh hiệu.
  • Công tác truyền thông được tổ chức có hệ thống, thành 1 chương trình xuyên suốt năm, đem lại những giá trị thiết thực trong quảng bá, tiếp thị cho các sản phẩm, dịch vụ được công nhận danh hiệu Sao Khuê.
  • Xây dựng danh hiệu Sao Khuê có mức độ nhận diện rộng và uy tín xã hội cao, vừa định hướng thị trường ứng dụng, vừa là công cụ hỗ trợ marketing hữu hiệu cho các doanh nghiệp phần mềm, dịch vụ CNTT Việt Nam.

 

HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM

Pin It