Quy chế bình chọn

QUY CHẾ

BÌNH CHỌN VÀ CÔNG NHẬN DANH HIỆU SAO KHUÊ

(Sửa đổi, bổ sung và ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-VINASA ngày 02/01/2019 của Ban Thường vụ Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam)

 

Chương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Danh hiệu Sao Khuê:

Danh hiệu “Sao Khuê” là Danh hiệu cao quý được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) xét công nhận cho các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu nhất của ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam. Chương trình bình chọn và công nhận Danh hiệu Sao Khuê do VINASA chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức định kỳ hàng năm.

Điều 2. Mục đích của chương trình bình chọn và công nhận Danh hiệu Sao Khuê:

 1. Đánh giá, bình chọn và công nhận Danh hiệu Sao Khuê cho các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu của ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam về chất lượng, hiệu quả kinh tế – xã hội và khả năng cạnh tranh trong nước, quốc tế.
 2. Xây dựng uy tín sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu của các doanh nghiệp phần mềm, dịch vụ CNTT Việt Nam. Tuyên truyền, quảng bá, hỗ trợ tiếp thị các sản phẩm tiêu biểu của ngành phần mềm và dịch vụ CNTT tại thị trường trong và ngoài nước.
 3. Hưởng ứng chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, giới thiệu và đưa các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ phần mềm tốt của Việt Nam đến với người dùng Việt Nam.
 4. Định hướng phát triển thị trường, xu hướng tiêu dùng của ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam; thiết thực hỗ trợ các doanh nghiệp phần mềm mở rộng thị trường.
 5. Thúc đẩy ứng dụng CNTT tạo phương thức phát triển mới và nâng cao năng lực cạnh tranh trong các ngành kinh tế, trong các cơ quan, tổ chức, thúc đẩy phát triển nền kinh tế số.
 6. Tiên phong trong thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, giúp nắm bắt các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
 7. Thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp phần mềm, dịch vụ CNTT với các đơn vị trong và ngoài ngành.

Điều 3. Cơ quan Thường trực và Điều hành Chương trình bình chọn và Công nhận Danh hiệu Sao Khuê:

 1. Cơ quan thường trực Chương trình là Văn phòng VINASA.
 2. Cơ quan điều hành Chương trình là Ban tổ chức Chương trình do VINASA thành lập.

 

Chương II

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ CÁC QUYỀN LỢI KÈM THEO

Điều 4. Đối tượng tham gia bình chọn:

Đối tượng tham gia Chương trình Bình chọn và Công nhận Danh hiệu Sao Khuê là các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ CNTT của doanh nghiệp, tổ chức trong ngành phần mềm và dịch vụ CNTT có đăng ký hoạt động và/hoặc thành lập tại Việt Nam, đã được thương mại hóa hoặc triển khai ứng dụng trong thực tế. Các đối tượng bình chọn được xếp theo 5 nhóm gồm:

Nhóm 1: Các sản phẩm, giải pháp phần mềm tiêu biểu, xét công nhận theo 24 lĩnh vực ứng dụng chuyên ngành. (Danh mục, số lượng lĩnh vực ứng dụng chuyên ngành được bình chọn hàng năm do Ban tổ chức Chương trình quyết định tùy theo tình hình thực tế).

Nhóm 2: Các sản phẩm, giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0 không phân biệt lĩnh vực, có ứng dụng các công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV như: AI, SMAC, RPA, VR, AR, Blockchain…

Nhóm 3: Các sản phẩm, giải pháp của doanh nghiệp khởi nghiệp, không phân biệt lĩnh vực ứng dụng. Doanh nghiệp khởi nghiệp phải thoả mãn 03 điều kiện: (1) Thành lập không quá 3 năm cho đến ngày đăng ký đề cử Danh hiệu Sao khuê 2019; (2) Người sáng lập và/hoặc phát triển sản phẩm đề cử phải là cổ đông chính của công ty; (3) Không phải là chi nhánh hoặc công ty con của một công ty khác.

Nhóm 4: Các sản phẩm, giải pháp phần mềm mới không phân biệt lĩnh vực ứng dụng, dành cho các phần mềm mới phát triển và đã chính thức phát hành ra thị trường, nhưng chưa quá 12 tháng cho đến ngày đăng ký tham gia chương trình, đã có doanh thu và hoặc đã có người dùng.

Nhóm 5: Các dịch vụ CNTT, chia theo 08 lĩnh vực dịch vụ chuyên ngành. (Danh mục, số lượng lĩnh vực dịch vụ chuyên ngành được bình chọn hàng năm do Ban tổ chức Chương trình quyết định tùy theo tình hình thực tế).

Điều 5. Danh hiệu và hình thức công nhận Danh hiệu:

1.      Danh hiệu:

a)     Danh hiệu “Sao Khuê (*)” dành cho các đối tượng:

-      Đối với sản phẩm, giải pháp phần mềm: có chất lượng tốt, sáng tạo, tiện ích, dễ sử dụng, hiệu quả ứng dụng tốt, có công nghệ tiên tiến, có tác động/ảnh hưởng xã hội lớn, hỗ trợ cộng đồng hoặc đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao, dịch vụ sau bán hàng tốt, phản hồi tích cực từ khách hàng.

-      Đối với Dịch vụ: có chất lượng tốt, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có năng lực cao trong việc thực hiện và kiểm soát, duy trì chất lượng dịch vụ; mức độ hài lòng của khách hàng cao; nhu cầu thị trường và hiệu quả kinh tế xã hội mà dịch vụ mang lại lớn.

b)     Danh hiệu “TOP 10 Sao Khuê (*)”: dành cho 10 sản phẩm, dịch vụ được Hội đồng đánh giá cao nhất trong số các đối tượng đạt Danh hiệu “Sao Khuê 2019” về hiệu quả kinh tế xã hội, uy tín thương hiệu, doanh thu, thị phần, số lượng khách hàng sử dụng, công nghệ sáng tạo, đột phá…

Dấu (*) trong tên gọi của Danh hiệu là NĂM tổ chức Chương trình bình chọn. Ví dụ Chương trình bình chọn tổ chức năm 2019 sẽ có các Danh hiệu là: “Sao Khuê 2019”; “TOP 10 Sao Khuê 2019”

2.      Hình thức công nhận:

a)     Giấy chứng nhận Danh hiệu Sao Khuê

b)     Cúp Sao Khuê

Điều 6. Quyền lợi dành cho đối tượng được công nhận Danh hiệu Sao Khuê:

 1. Được nhận Cúp Sao Khuê và Giấy chứng nhận Danh hiệu.
 2. Được quyền khai thác thương mại biểu trưng Sao Khuê đi cùng sản phẩm, dịch vụ (SP, DV) được công nhận danh hiệu trong các hoạt động kinh doanh, tiếp thị.
 3. Được quyền mang logo Sao Khuê trong giao diện, tài liệu giới thiệu và/hoặc trên bao bì sản phẩm, dịch vụ.
 4. Được tham gia và thụ hưởng các lợi ích từ Chương trình truyền thông Sao Khuê. Đây là chương trình quảng bá thiết kế riêng cho các sản phẩm, dịch vụ được công nhận Danh hiệu Sao Khuê, với các hoạt động liên tục trong năm gồm:
 • Được tổ chức ghi hình, phỏng vấn cho phóng sự giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ Sao Khuê và được phát trên sóng truyền hình.
 • Được giới thiệu trên chuyên mục “Các Danh hiệu Sao Khuê trên truyền hình” của trang www.danhhieusaokhue.vn.
 • Được giới thiệu trên website VINASA tại địa chỉ: www.vinasa.org.vn.
 • Được lần lượt giới thiệu trên bản tin điện tử của VINASA suốt trong năm.
 • Được lần lượt giới thiệu, quảng bá hình ảnh trên trang Báo điện tử Nhịp Sống Số http://www.nss.vn, trên chuyên trang kinh doanh và công nghệ http://biztek.vn.
 • Được giới thiệu trên trang web chính thức của Chương trình: www.danhhieusaokhue.vn và trên trang Danh bạ CNTT Việt Nam: www.danhbaict.vn, cổng thông tin giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm, giải pháp và dịch vụ CNTT tiêu biểu nhất Việt Nam.
 • Giới thiệu trên các báo bảo trợ truyền thông của chương trình theo nhu cầu của doanh nghiệp với nhiều ưu đãi hấp dẫn.
 1. Được VINASA gửi thư giới thiệu đến trên 2.000 cơ quan, sở, bộ, ban ngành, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, tổng công ty, tập đoàn lớn của Việt Nam.
 2. Được VINASA hỗ trợ gửi thư giới thiệu trực tiếp đến tập khách hàng tiềm năng của chính đơn vị có sản phẩm/dịch vụ/giải pháp đạt Danh hiệu Sao Khuê.
 3. Được đưa tin trên các kênh truyền hình, báo chí, mạng xã hội…
 4. Được ưu tiên, ưu đãi khi tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, chương trình giao thương trong nước, quốc tế và các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh doanh do VINASA tổ chức suốt trong năm.
 5. Các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ đạt Danh hiệu Sao Khuê được VINASA hỗ trợ, phối hợp tổ chức các hội thảo và triển lãm chuyên đề để giới thiệu, tiếp thị sản phẩm/dịch vụ đến các khách hàng tiềm năng ở trong và ngoài nước (sẽ làm việc cụ thể tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp).
 6. 10.  Được hỗ trợ hoạt động tổ chức, quảng bá, truyền thông thông qua các hoạt động hội nghị, hội thảo, kết nối với khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp nếu có nhu cầu.
 7. 11.  Được quyền tham gia các roadshow quảng bá các SP, DV Sao Khuê tại các địa  phương theo từng chủ đề do VINASA tổ chức.
 8. 12.  Các sản phẩm, dịch vụ đạt Danh hiệu Sao Khuê sẽ được VINASA ưu tiên xem xét đề cử tham gia Giải thưởng APICTA – Giải thưởng về CNTT khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Chương III

QUY TRÌNH VÀ TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN

Điều 7. Quy trình bình chọn và công nhận Danh hiệu Sao Khuê:

1.        Quy trình đánh giá, bình chọn và công nhận Danh hiệu Sao Khuê gồm 03 bước cơ bản như sau:

a.     Đăng ký tham gia chương trình: Các doanh nghiệp, tổ chức có các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ CNTT đăng ký tham gia chương trình trong thời hạn quy định theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.
b.     Bình chọn Sơ tuyển và Thuyết trình, bảo vệ sản phẩm/dịch vụ/giải pháp trước hội đồng giám khảo:

Hội đồng bình chọn toàn quốc Danh hiệu Sao Khuê (Hội đồng) do VINASA thành lập gồm các chuyên gia uy tín, đến từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, các chuyên gia cao cấp của VINASA, một số cơ quan liên quan và các phóng viên báo chí. Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức, đánh giá sơ loại và bình chọn các sản phẩm, dịch vụ vào vòng trình bày.

Tại vòng trình bày, các doanh nghiệp thuyết trình trực tiếp trước hội đồng giám khảo. Hội đồng giám khảo chấm điểm các đề cử của doanh nghiệp theo bảng tiêu chí, đánh giá, chấm điểm của chương trình và lựa chọn danh sách các đề cử vào vòng Chung tuyển.

Đơn vị có sản phẩm/dịch vụ/giải pháp đề cử có tối đa 25 phút trình bày, bảo vệ đề cử của đơn vị mình trước hội đồng. Trong đó, 3 phút lắp đặt thiết bị, 10 phút thuyết trình, 10 phút hỏi đáp, 2 phút tháo dỡ thiết bị.

c.      Bình chọn Chung tuyển

        Căn cứ vào kết quả thuyết trình trực tiếp của doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký và công tác tiếp xúc khách hàng (nếu có), Hội đồng thống nhất kết quả của từng đề cử, chọn ra các sản phẩm, dịch vụ CNTT tiêu biểu nhất để công nhận Danh hiệu “Sao Khuê 2019” Danh hiệu “TOP 10 Sao Khuê 2019”.

Văn phòng VINASA là cơ quan thường trực của Hội đồng toàn quốc Danh hiệu Sao Khuê, có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình Bình chọn Công nhận Danh hiệu Sao Khuê hàng năm và giúp việc cho Hội đồng trong triển khai các hoạt động của Chương trình.

Điều 8. Tiêu chí bình chọn và Công nhận Danh hiệu Sao Khuê:

 1. Các sản phẩm, dịch vụ tham gia Chương trình được đánh giá, bình chọn theo cách thức chấm điểm với từng nhóm tiêu chí: Tính độc đáo, sáng tạo; tính hiệu quả; tiềm năng thị trường; tính năng đáp ứng nhu cầu người dùng; công nghệ, chất lượng sản phẩm; doanh thu và thị trường; dịch vụ khách hàng; uy tín thương hiệu và năng lực hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức là chủ sở hữu của sản phẩm, dịch vụ; bên cạnh đó còn xem xét đánh giá ở sự hoàn thiện của hồ sơ cùng năng lực trình bày của Doanh nghiệp
 2. Các tiêu chí bình chọn cụ thể do Ban tổ chức Chương trình quy định hàng năm phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu, định hướng phát triển của ngành cũng như nhu cầu của xã hội.
 3. Các đối tượng được công nhận Danh hiệu là các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu, đáp ứng các tiêu chí bình chọn của Chương trình và được Hội đồng bình chọn chung tuyển công nhận.

 


Chương IV

KINH PHÍ

Điều 9. Kinh phí tổ chức Chương trình bình chọn và các hoạt động chung:

 1. Kinh phí tổ chức Chương trình bao gồm các chi phí để tổ chức triển khai bình chọn, đánh giá, tổ chức Lễ Công bố và Trao Danh hiệu, tổ chức Chương trình truyền thông Sao Khuê để quảng bá, tiếp thị chung cho các sản phẩm và dịch vụ Sao Khuê suốt trong năm sau khi được công nhận Danh hiệu.
 2. Các doanh nghiệp, tổ chức không phải đóng phí khi đăng ký tham gia chương trình bình chọn. Toàn bộ kinh phí tổ chức bình chọn do VINASA cân đối từ ngân sách hoạt động và huy động tài trợ.
 3. Những doanh nghiệp, tổ chức có sản phẩm, dịch vụ được công nhận Danh hiệu Sao Khuê có trách nhiệm đóng góp kinh phí để tổ chức các hoạt động chung phục vụ mục đích quảng bá, truyền thông, tiếp thị cho các sản phẩm, dịch vụ được nhận Danh hiệu. Mức đóng góp cụ thể do VINASA qui định hàng năm căn cứ theo quy mô doanh thu hoặc số lượng người sử dụng của sản phẩm, dịch vụ được công nhận Danh hiệu Sao Khuê. Chi tiết vui lòng xem tại website chính thức của chương trình http://danhhieusaokhue.vn

                                                                                                             

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều khoản thi hành:

1.        Văn phòng VINASA, các đơn vị hội viên, các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sản phẩm, dịch vụ tham gia Chương trình Bình chọn và Công nhận Danh hiệu Sao Khuê có trách nhiệm phối hợp triển khai tổ chức Chương trình theo đúng các quy định của Quy chế này. Doanh nghiệp, tổ chức có sản phẩm, dịch vụ tham gia Chương trình, nếu vi phạm Quy chế này cũng như các qui định của Ban tổ chức Chương trình, có thể bị xem xét loại khỏi Chương trình hoặc bị loại khỏi danh sách công nhận hoặc bị tước Danh hiệu đã được công nhận.

2.        Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm nào cần sửa đổi bổ sung, Văn phòng VINASA tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ VINASA xem xét quyết định./.

 

                                      HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM

Pin It