DSC00511

Thông cáo báo chí Phát động Sao Khuê 2017

  Danh hiệu Sao Khuê mở “cánh cửa” đưa các sản phẩm, dịch vụ CNTT xuất sắc của Việt Nam vươn ra thị trường khu vực và thế giới. Các lĩnh vực và tiêu chí đánh giá của Danh hiệu Sao Khuê 2017 được quốc...