Vi-Viet-2

Ví Việt được vinh danh trong TOP 10 Sao Khuê 2017

Ngày 15/4/2017, Thẻ phi vật lý Ví Việt (gọi tắt là Ví Việt) do LienVietPostBank xây dựng và triển khai kinh doanh dịch vụ đã vinh dự nhận Danh hiệu Sao Khuê 2017. Đây cũng là sản phẩm công nghệ thông...
trituetre

VNYI: Tiên phong đem công nghệ vào lĩnh vực F&B

Công Ty Trí Tuệ Trẻ (VNYI) là một trong những đơn vị tiên phong trong việc mang đến những sản phẩm phần mềm và thiết bị trong lĩnh vực F&B (thực phẩm và ăn uống), bán lẻ chất lượng cao với giá th...