DSC_2237

Danh sách Danh hiệu Sao Khuê 2018

DANH SÁCH DANH HIỆU TOP 10 SAO KHUÊ 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-VINASA ngày 11/4/2018 của Chủ tịch VINASA v/v công nhận Danh hiệu TOP 10 Sao Khuê 2018) 1)     Hệ thống ngân hàng ...
DSC_2237

Lễ kỷ niệm 15 năm và trao Danh hiệu Sao Khuê 2018

  73 sản phẩm, dịch vụ CNTT xuất sắc được trao Danh hiệu Sao Khuê 2018 TOP 10 Danh hiệu Sao Khuê 2018: sự chuyển đổi mạnh mẽ của các doanh nghiệp CNTT trong cách mạng công nghệ 4.0   Hà Nội, ngày 21/...
IMG_5697

Kết quả sơ tuyển Chương trình Danh hiệu Sao Khuê 2018

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 92 đề cử được lựa chọn đi Thẩm định thực tế trong đó có 13 sản phẩm thuộc nhóm “sản phẩm công nghệ 4.0” Sao Khuê bước sang năm thứ 15 với nhiều cải tiến và định hướng mới về công ng...
meliasoft

Meliasoft lần thứ 4 được vinh danh tại Sao Khuê

Tại lễ trao Danh hiệu Sao Khuê 2017, giải pháp ERP của Công ty Cổ phần Phần mềm Meliasoft đã được vinh danh tại hạng mục Sản phẩm và Dịch vụ phần mềm quản lý doanh nghiệp lớn. ...