Phat_dong_Sao_Khue_2016

Danh hiệu Sao Khuê 2016: Mở rộng lĩnh vực xét giải

Chương trình Danh hiệu Sao Khuê 2016 bổ sung thêm 5 lĩnh vực gồm: Giao thông vận tải, Quản lý bán hàng; Y tế, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp; Du lịch, quản lý nhà hàng/khách sạn; Nhà thông minh (smart ...