Giới thiệu Sao Khuê 2015

Danh hiệu Sao Khuê là Danh hiệu uy tín hàng đầu của ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam, được VINASA trao tặng cho các sản phẩm, dịch vụ CNTT xuất sắc của Việt N...

Giới thiệu chung về Sao Khuê

Chương trình bình chọn, xếp hạng và công nhận Danh hiệu Sao Khuê là bước phát triển tiếp nối của chương trình Giải thưởng Sao Khuê, giải thưởng uy tín của ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ công n...